info@homeopathiedegoede.nl  |  06 – 20654046

De Praktijk

Klassieke Homeopathie

De Klassieke Homeopathie is een geneesmethode die op een andere manier naar genezen kijkt, namelijk vanuit een holistische visie. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar allerlei factoren die een rol spelen in het leven van de patiënt. Een homeopaat heeft aandacht voor zowel fysieke, mentale als emotionele klachten.

De door de homeopaat gekozen homeopathische middel(en) stimuleren het zelfgenezend vermogen van de patiënt waardoor het lichaam zichzelf kan gaan genezen. Het is de bedoeling dat de onderliggende ziekteoorzaak behandeld wordt, en niet alleen de symptomen.

Een homeopathische behandeling is geschikt voor alle leeftijden, van jong tot oud.

Consult

Ik neem ruim de tijd voor de consulten (1 tot 1½ uur). Tijdens het eerste consult wil ik zoveel mogelijk informatie verzamelen over uw klacht(en). Daarnaast breng ik de ziektegeschiedenis en uw levensloop in kaart. Afhankelijk van de ernst en de aard van de klachten vinden daarna nog één of meer vervolg consulten plaats.

Praktijk

Als klassiek homeopaat ben ik geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, www.nvkh.nl). Via de NVKH ben ik geregistreerd bij de koepelorganisatie RBCZ. Ook ben ik ingeschreven bij de KvK (nr: 66359554).
De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming, en vanwege deze registratie kunnen de consulten door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Een Klachtenprocedure en een Tuchtrechtprocedure maken deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid  (meer info hier).

Als klassiek homeopaat beschik ik over een goede medische basiskennis. Dit is belangrijk om een goede inschatting te maken van de gezondheidstoestand van de patiënt. Zo nodig zal ik doorverwijzen naar een arts of zorginstelling.

Bescherming privacy van de cliënt

Hiervoor gelden wettelijke voorschriften waarin het medisch beroepsgeheim geregeld is. Dit houdt in dat ik alles wat ik te horen krijg van mijn patiënten, in de uitoefening van mijn beroep, geheim zal houden. De privacyverklaring (i.v.m. de AVG) kunt u hier lezen.

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben dan hoop ik er samen met u uit te komen. Als dat niet lukt kunt u een klacht indienen, zie hier).